dr Maria Jankowska

dr Maria Jankowska

Stanowisko: Starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania

E-mail: mjankowska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

1985 - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski.     Rozprawa doktorska p.t. „Retrospektywny obraz motywów decyzji przerywania ciąży – psychologiczne badania empiryczne”.

1978 - magister w zakresie psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zainteresowania naukowe

  • Psychologia rozwoju i wychowania
  • Psychologia  nadziei
  • Psychologia kobiety,  małżeństwa i rodziny.
  • Psychologia uzależnień i profilaktyka uzależnień.

Najważniejsze publikacje

Autorka/ redaktorka, współredaktorka i współautorka/ ok. 60 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii osobowości, psychologii małżeństwa i rodziny,  psychologii nadziei i psychologii uzależnień.

Jankowska  M., (2013), Man as a creature seeking and deepening hope. w: IN HOPE, WE ALREADY HAVE SALVATION, M. Ryś (red.), s. 31-43, Moscow: Hobby Press Publishers.

Jankowska M. (2008), Podstawy psychologii, Wydawnictwo Uczelni Warszawskiej im. MS-C. Warszawa.

Jankowska M., Starzomska M., (red), (2011), Kryzys: Pułapka czy szansa?, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków.

Jankowska M., (2010), Transformacja społeczno-kulturowa a kryzys małżeństwa i polskiej rodziny. W: red. H. Bednarski, Z. Sirojć, Socjologiczne i pedagogiczne aspekty transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej.  Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Społeczne Towarzystwo Polska-Ukraina. Warszawa-Legnica, s. 177-190.

Jankowska M., (2009), Psychologia kobiety – tożsamość kobiety w aspekcie różnic między płciami, red. I. Grochowska Natura kobiety – jej swoistość i przeznaczenie, EPISTEME 83(2009), Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, Olecko, s. 69-86.

Jankowska M., Ryś M., (red),  (2008), W trosce o wewnętrzną wolność osoby,  Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Jankowska M., Ryś M., (red),  (2007), W trosce o rodzinę, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Jankowska M., (2006), Poziom i rodzaj lęku występującego u młodzieży z domu dziecka i ich rówieśników wychowujących się w domach rodzinnych, W: Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji, pod red. J. C. Czabały i E. Zasępy, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 185-209.

Jankowska M., (2003), Jak w rodzinie kształtować u dzieci kreatywność i twórczy styl życia?. W: TWÓRCZOŚĆ – wyzwanie XX1 wieku, oprac. E Dombrowska i A Niedźwiecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 69-83.

Jankowska M.,Postawy rodzicielskie ojca a styl przywiązaniowy w dorosłych relacjach córki,  Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio Numer 1(13) 2013 Problematyka męskości, s. 156–185.

Jankowska M., Postawy rodzicielskie a poziom nadziei podstawowej i religijność personalna/apersonalna u młodych dorosłych, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio Numer 3(15) 2013. RELACJE MIĘDZYOSOBOWE. POMIĘDZY SACRUM A PROFANUM, s. 130–157.

Projekty badawcze

Badania rodzinnych uwarunkowań umiejętności społecznych studentów pierwszych lat studiów

Badania uwarunkowań udanego związku małżeńskiego

Pełnione ważne funkcje

Prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich

Członek Zarządu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio

Członek rady redakcyjnej pisma naukowego: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Teatr, poezja, podróże, fotografia